PACEL SAVAS DZĪVES KVALITĀTI JAUNĀ LĪMENĪ

+371 27772247

Juridiskās konsultācijas

SAFE BOX pasts piedāvā pakalpojumu – juridiskās konsultācijas.

Izvēlies sev piemērotāko pakalpojumu:

  • Uzņēmuma dibināšana – pakalpojums nodrošina visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu LR Uzņēmumu reģistram. Pakalpojuma ietvaros tiek nodrošinātas bezmaksas konsultācijas juridiskos jautājumos, kas saistīti ar uzņēmuma dibināšanu un reģistrēšanu.
    * papildus izmaksas: valsts nodeva (no EUR 20 līdz EUR 150); maksa par publikāciju “Latvijas Vēstnesī” (no EUR 14,23 līdz EUR 27,03); maksa par parakstu apliecināšanu (EUR 9 par vienu parakstu; ja izmanto drošu elektronisko parakstu, tad bez maksas).
  • Juridiskās adreses maiņa – pakalpojums nodrošina visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu juridiskās adrese maiņai. Pakalpojuma ietvaros tiek nodrošinātas bezmaksas konsultācijas juridiskos jautājumos, kas saistīti ar uzņēmuma juridisko adrese maiņu.
    * papildus izmaksas klientam: valsts nodeva (EUR 18); maksa par publikāciju “Latvijas Vēstnesī” (EUR 9,25).
  • Dokumentu sagatavošana citu izmaiņu veikšanai (grozījumi statūtos, valdes maiņa, dalībnieku maiņa, nosaukuma (firmas) maiņa) – pakalpojums nodrošina visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu attiecīgo izmaiņu veikšanai un reģistrācijai LR Uzņēmumu reģistrā. Papildus tiek nodrošinātas bezmaksas juridiskās konsultācijas jautājumos, kas saistītas ar iecerētājām izmaiņām.
    * papildus izmaksas klientam: par izmaksām (valsts nodeva, publikācija, parakstu apliecināšana) klients tiks informēts individuāli, ņemot vērā plānotās izmaiņas.

PAKALPOJUMS

CENA EUR (ar PVN)

Uzņēmuma dibināšana

37,49

Juridiskās adrese maiņa

31,25

Dokumentu sagatavošana citu izmaiņu veikšanai

43,76

SAFE BOX pasts piedāvā juridiskas konsultācijas arī citos jautājumos, piemēram, nepieciešamo dokumentu sagatavošana, jautājumos, kas saistīti ar komercdarbību, darba tiesiskajām attiecībām, publisko iepirkumu. Intereses gadījumā, lūdzu rakstiet info@safebox.lv, vai zvaniet 27772247.

Visi dokumenti tiek sagatavoti elektroniski un nosūtīti Jums uz līgumā norādīto e-pasta adresi, tiklīdz ir apmaksāts priekšapmaksas rēķins;

Zvanīt
Adrese