PACEL SAVAS DZĪVES KVALITĀTI JAUNĀ LĪMENĪ

+371 27772247

Gjensidige apdrošināšana Safe Box klientiem

Apdrošinātājs: ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, Reģ. Nr. 40103595216, Brīvības iela 39, Riga, LV-1010, Latvija

Apdrošinātā objekta adrese: SafeBox mantu glabātava Vijciema 1a, Rīga vai Brīvības gatve 204b, Rīga.

Apdrošinātā persona: FN Serviss Grupa, SIA klients, kas uzglabā mantas SafeBox , un ir noslēdzis apdrošināšanas polisi.

Apdrošināšanas polises darbības periods: 1 gads.

1. Īpašuma apdrošināšana

Atlīdzības saņēmējs: apdrošinātā persona.

Apdrošinātie objekti: apdrošinātā personīgā manta (mēbeles, mājas sadzīves tehnika, elektriskie sadzīves priekšmeti, datortehnika, elektrotehnika, apģērbs, aksesuāri, hobija priekšmeti, sporta inventārs, mūzikas instrumenti, transportlīdzekļu rezerves daļas).

Izņēmumi: augi, dzīvnieki, medikamenti, ķīmiskās un narkotiskās vielas, sprāgstvielas, ieroči, munīcija, juvelierizstrādājumi, dārgmetāli, dārgakmeņi, skaidra nauda, kolekcijas, gleznas, unikāli un antīki priekšmeti, vērtspapīri, dokumenti, unikāli plāni, rasējumi, modeļi un arhīva materiāli, unikālas datoru programmas, dati un informācija uz datu nesējiem, reģistrācijai pakļautie motorizētie transporta līdzekļi.

Apdrošinātie riski, saskaņā ar MAXI Noteikumiem Nr.5.6./6 un Vispārējiem apdrošināšanas noteikumiem Nr. V1.2:

  • Ugunsgrēks – ugunsgrēks, sodrēju, dūmu un uguns dzēšanas seku radītais kaitējums apdrošināšanas objektam, zibens spēriens, eksplozija, vadāma lidaparāta, tā daļu vai lidaparāta pārvadājamās kravas uzkrišana apdrošināšanas objektam.
  • Dabas stihijas – vētra, plūdi, krusa, nepārtraukta, zemestrīce, koku, mastu un stabu uzkrišana, kas nav radusies cilvēku darbības dēļ.
  • Ūdens noplūde – cauruļvadu pēkšņs un neparedzēts pārrāvums vai plīsums, izņemot sala iedarbības radīts; trešo personu darbība vai bezdarbība, kuras dēļ notikusi šķidruma vai tvaika noplūde no ēkas iekšējām komunikāciju sistēmām; automātisko ugunsgrēka dzēšanas sistēmu un iekārtu automātiskas reaģēšanas dēļ radusies šķidruma noplūde.
  • Trešo personu prettiesiska rīcība – zādzība ar ielaušanos laupīšana, ļaunprātīgi bojājumi – apdrošinātā īpašuma tīša iznīcināšana vai bojāšana; sadursme – jebkura veida sauszemes transporta līdzekļa, iekraušanas vai izkraušanas mehānismu tiešs trieciens.
  • Glābšanas un novākšanas izdevumi – ar notikušo apdrošināšanas gadījumu saistītie un pierādāmie apdrošinātā saprātīgie izdevumi neatliekamai bojājumu novēršanai un zaudējumu samazināšanai, kā arī glābšanas pasākumi.

Pašrisks: 70 EUR

2. Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Vispārējā civiltiesiskā atbildība: personas atbildība uzglabājot personīgās mantas mantu glabātuvē.

Polises darbības teritorija: SafeBox mantu glabātava Vijciema 1a, Rīga vai Brīvības gatve 204b, Rīga.

Izņēmumi: zaudējumi, kas radušies uzglabājot aizliegtus priekšmetus, saskaņā ar SafeBox noteikumiem.

Atbildības limits: 1 400 Eur

Pašrisks: 70 EUR

Apdrošināšanas summas un prēmijas maksājumi

*Šis dokuments ir informatīvs. Ar pilnu apdrošināto risku uzskaitījumu un izņēmumiem var iepazīties www.gjensidige.lv. Prēmiju maksājumi ir aptuveni, tie var atšķirties +- 0.99 EUR.

Zvanīt
Adrese